maandag 6 januari 2014

Partir c'est mourir un peu.....

Een nieuwe start

Klokslag twaalf uur van 31 december op 1 januari 2014 is er een einde gekomen aan de zelfstandigheid van het Streekarchief Bommelerwaard. De dienst heeft zich met ingang van dit nieuwe jaar aangesloten bij het Regionaal Archief Rivierenland. Alle archieven en collecties zijn in december verhuisd naar het mooie gebouw van het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel. Sinds donderdag 2 januari werken alle Bommelerwaardse medewerkers ook in Tiel.

Het afgelopen jaar is er enorm veel werk verzet om de verhuizing in goede banen te leiden. De verhuizing is soepel verlopen. Vooralsnog blijft de website van het inmiddels dus voormalige Streekarchief Bommelerwaard online. Er zijn wel wat zaken aangepast, maar de (zoek)functionaliteiten zijn behouden. Voor de toegangen op de archieven, de bibliotheekcatalogus en de index op de Bommelerwaardse bouw- en millieuvergunningen moet u naar de website van het Regionaal Archief Rivierenland. Deze gegevens zijn overgezet in MaisFlexis en voortaan ook te raadplegen op de website Archieven.nl.

Studiezaal Tiel

Kon men in Zaltbommel op het laatst nog maar twee dagen in de week terecht, de studiezaal in Tiel is vier dagen per week geopend van 9.00 uur tot en met 16.30 uur. Het nieuwe bezoekadres is J.S. de Jongplein 3 te Tiel, 4001 WG.


Symbiose

Traditioneel heeft het Streekarchief Bommelerwaard zich sterk gefocust op het ontsluiten van de archieven en collecties. De daaruit voortvloeiende digitale dienstverlening aan het publiek wordt zeer gewaardeerd. Op de website kunnen onder meer de gemaakte archieftoegangen, catalogi, vergunningenbestanden, oude kranten, foto’s en films worden doorzocht. Met de indexering en het digitaal aanbieden van allerlei (primaire) genealogische gegevens, liep het Streekarchief Bommelerwaard zelfs (landelijk) voorop. Het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel is sterk in externe activiteiten en educatieve dienstverlening. Veel meer dan het Streekarchief Bommelerwaard heeft gedaan stimuleert die archiefdienst door rondleidingen, schoolprojecten, lezingen, lesbrieven, cursussen, exposities e.d. actief de belangstelling voor het verleden. Als de nieuwe dienst er in slaagt om de sterke punten van beide diensten optimaal te combineren, zal dat in het voordeel zijn van alle betrokken gemeenten, de inwoners van de streek en onderzoekers van elders.

Vriendenstichting gaat zelfstandig door

De beide samengevoegde archiefdiensten kennen ieder een eigen vriendenstichting. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Streekarchief Bommelerwaard heeft besloten om de stichting niet samen te voegen met de Stichting Vrienden van het Regionaal Archief Rivierenland, maar de eigen stichting te laten voortbestaan, onder de gewijzigde naam Stichting Vrienden van de Bommelerwaardse Archieven. Op die manier wil de stichting evenals voorheen bij blijven dragen aan de verwerving, de ontsluiting, de digitalisering en het onder de aandacht brengen van Bommelerwaardse archieven en documentatiemateriaal.

Laatste blog

Dit is het laatste blog op het weblog van het Streekarchief Bommelerwaard. Nieuws over de Bommelerwaardse archieven en collecties kunt u voortaan vernemen op de website van het Regionaal Archief Rivierenland en via het twitteraccount van de dienst @RARivierenland. Over de ontwikkeling van de nieuwe website is een nieuw blog aangemaakt : regionaalarchiefrivierenland.blogspot.nl/

Tot slot, dank aan alle volgers en lezers van dit blog!

Sil van Doornmalen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten